27 °c
Montana

Министерският съвет прие проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България

Не пропускайте!

Проектът на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) цели да осигури гладко и безпроблемното въвеждане на еврото в Република България и да повиши прозрачността и информираността на гражданите и бизнеса за процеса на приемане на единната европейска валута в страната.

С предложения проект се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на Република България. Законопроектът определя принципа за защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро. С него се уреждат и правилата за превалутиране и закръгляване, въвежда се период за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги, както и на двойно обращение на двете валути, за да се гарантира високо ниво на прозрачност на процеса и да се създаде възможност за адаптация на обществото. Същевременно се регламентира и процедурата по разпространение на новата валута и обмяната на банкноти и монети от левове в евро.

В ЗВЕРБ се предвижда, че еврото ще стане официалната парична единица на Република България от датата на отмяна на дерогацията за Република България по чл. 140, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Регламентира се и официалният валутен курс за обмен на лева за евро, а именно неотменимо фиксираният валутен курс на лева към еврото, определен в Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите- членки, които приемат еврото (OB, L 359/1 от 31 декември 1998 г.). Конкретната дата и официалният валутен курс на лева към еврото се определят от Съвета на ЕС с единодушно решение на Република България съвместно с държавите-членки, чиято парична единица е еврото, като ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс 1.95583 е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г., с което беше възложено на българските институции ускоряване на консултациите и продължаването на техническата подготовка за приемане на еврото в страната. Курсът се поддържа вече четвърт век, благодарение на установения през 1997 г. валутен борд, когато курсът на лева бе фиксиран към германската марка, а при въвеждането на еврото в Германия бе преизчислен по официалния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото.

Проектът на Закон за въвеждане на еврото в Република България беше разработен от специално създадена с тази цел междуведомствена работна група към Министерство на финансите, в която участваха всички министерства и заинтересовани институции и организации. В хода на работата по законопроекта, той беше многократно съгласуван, както в рамките на работната група, така и от експертните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които членуват представители на поднадзорните лица на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, бизнесът, асоциации на потребителите, други неправителствени организации, представители на академичната общност.

viber

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
За още новини от Монтана и региона се присъединете към нашата facebook група.

Прочетете още

Следваща

Welcome Back!

Login to your account below

Вземете вашата парола

Моля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес, за да нулирате паролата си.

: 0